บอกโลกให้รู้ว่า “กูรักมึง”

สัปดาห์ที่วันที่รายได้(ล้านบาท)%± LWรวม(ล้านบาท)
127 ม.ค. 20220.390.39
127-30 ม.ค. 20221.061.06 
2 3-6 ก.พ. 20220.37-65.09%1.73
310-13 ก.พ. 20220.14-62.16%2.15
417-20 ก.พ. 20222.27

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.