บอสฉันขยันเชือด

สัปดาห์ที่วันที่อันดับรายได้(ล้านบาท)%± LWรวม(ล้านบาท)
11 เม.ย. 202130.660.66
11-4 เม.ย. 202132.622.62
28-11 เม.ย. 202150.49-81.30%4.24
313-18 เม.ย. 202180.36-26.53%4.69
422-25 เม.ย. 202180.17-52.78%4.95

29 เม.ย. 2021 ปิดโรงหนังเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.