พฤกษ์ เอมะรุจิ-Box Office

อันดับรายได้หนังผกก.พฤกษ์ เอมะรุจิ ในประเทศไทยล้านบาทปีฉาย
1.อีเรียมซิ่ง75.112020
2.ไบค์แมน ศักรินทร์ ตูดหมึก66.802018
3.ไบค์แมน 2 35.842019
4.ป้าแฮปปี้ She ท่าเยอะ 18.232015
หน่วย : ล้านบาท

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *