พี่นาค 3

สัปดาห์ที่วันที่รายได้(ล้านบาท)%± LWรวม(ล้านบาท)
117 มี.ค. 20222.562.56
117-20 มี.ค. 2022 9.42 9.42
224-27 มี.ค. 20223.45-63.38%17.33
3 31 มี.ค.–3 เม.ย. 20221.52-55.94%20.55
47-10 เม.ย. 20220.65-57.24%22.03
514-17 เม.ย. 20220.661.54%23.03
621-24 เม.ย. 20220.19-71.21%23.44
728 เม.ย.–1 พ.ค 202223.72

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.