มายฮีโรอะคาเดเมีย วีรบุรุษกู้โลก

สัปดาห์ที่วันที่อันดับรายได้(ล้านบาท)%± LWรวม(ล้านบาท)
1 ม.ค. 2021
114-17 ม.ค. 2021
2 21-27 ม.ค. 2021
3 28-31 ม.ค. 2021
44-7 ก.พ. 2021
511-14 ก.พ. 2021

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *