วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ One for the Road

สัปดาห์ที่วันที่รายได้(ล้านบาท)%± LWรวม(ล้านบาท)
110 ก.พ. 20223.323.32
110-13 ก.พ. 202216.5816.58 
217-20 ก.พ. 20226.87-58.56%33.75
324-27 ก.พ. 20222.08-69.72%37.88
4 3-6 มี.ค. 20220.79-62.02%39.59 
510-13 มี.ค. 20220.26-67.09%40.24

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.