เทอมสองสยองขวัญ

สัปดาห์ที่วันที่รายได้(ล้านบาท)%± LWรวม(ล้านบาท)
124 มี.ค. 20221.751.75
124-27 มี.ค. 2022 6.59 6.59
2 31 มี.ค.–3 เม.ย. 20223.47-47.34%13.08
37-10 เม.ย. 20222.02 -41.79% 17.09
414-17 เม.ย. 20221.21-40.10%19.41
521-24 เม.ย. 20220.32-73.55%20.22
628 เม.ย.–1 พ.ค 20220.31-3.13%20.74
75-8 พ.ค 20220.015-95.16%20.92

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.