เรื่อง ผี เล่า

สัปดาห์ที่วันที่อันดับรายได้(ล้านบาท)%± LWรวม(ล้านบาท)
111 มี.ค. 20212 0.540.54
111-14 มี.ค. 202122.56 2.56
218-21 มี.ค. 202131.41-44.92%5.00
325-28 มี.ค. 202130.59-58.16%6.44
41-4 เม.ย. 202160.6510.17%7.59
58-11 เม.ย. 202180.30-53.85%8.90
613-18 เม.ย. 2021109.20
722-25 เม.ย. 2021129.30

29 เม.ย. 2021 ปิดโรงหนังเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *