เอหิปัสสิโก

สัปดาห์ที่วันที่อันดับรายได้(ล้านบาท)%± LWรวม(ล้านบาท)
16 เม.ย. 202150.300.30
18 เม.ย. 202160.110.63
18-11 เม.ย. 202140.511.03
213-18 เม.ย. 202160.42-17.65%1.54
322-25 เม.ย. 2021111.68

29 เม.ย. 2021 ปิดโรงหนังเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.