แดงพระโขนง

สัปดาห์ที่วันที่รายได้(ล้านบาท)%± LWรวม(ล้านบาท)
131 มี.ค. 20222.272.27
1 31 มี.ค.–3 เม.ย. 20227.967.96
27-10 เม.ย. 2022 2.81 -64.70%14.55
314-17 เม.ย. 20223.4823.84%20.34
421-24 เม.ย. 20221.02-70.69%22.33
528 เม.ย.–1 พ.ค 20220.76-25.49%23.62
65-8 พ.ค 20220.11-85.53%24.10

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.