Thailand Box Office, Jul 2022

อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 7-10 ก.ค. 20226 ก.ค.7-10 ก.ค.รวมสัปดาห์
1Thor: Love And Thunder22.7663.4286.181
2Minions: The Rise Of Gru0.785.4522.982
3Jujutsu Kaisen 00.412.2733.903
4Top Gun: Maverick0.132.0199.447
5Jurassic World Dominion0.201.27135.175
6Elvis0.0850.425.953
7มนต์รักวัวชน0.0530.241.272
8Lightyear0.0260.1615.654
9Broker0.0381.973
10Northman0.0060.0290.122
หน่วย : ล้านบาท

<<2021 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2022 2023>>

อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 14-17 ก.ค. 202213 ก.ค.14-17 ก.ค.รวมสัปดาห์
1Thor: Love And Thunder12.3323.07132.612
2Minions: The Rise Of Gru1.674.2430.223
3Black Phone0.772.052.821
4ทวงคืน0.591.502.091
5Jujutsu Kaisen 00.450.9135.794
6Top Gun: Maverick0.300.80100.098
7Jurassic World Dominion0.340.77136.706
8Cherry Magic The Movie0.260.480.741
9Notre-Dame On Fire0.420.421
10Blue Thermal0.120.330.451
มนต์รักวัวชน0.111.583
หน่วย : ล้านบาท

<<2021 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2022 2023>>

อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 21-24 ก.ค. 202221 ก.ค.21-24 ก.ค.รวมสัปดาห์
1Thor: Love And Thunder1.288.62147.123
2Minions: The Rise Of Gru0.362.4533.894
3ทวงคืน0.231.364.002
4Black Phone0.241.194.822
5The Witch Part 2 The Other One0.241.111.111
6Jujutsu Kaisen 00.0730.4136.535
7Top Gun: Maverick0.141.03102.609
8What Did You Eat Yesterday The Movie0.060.250.251
9Jurassic World Dominion0.30137.767
10Elvis0.196.775
Official Competition0.0460.0461
Cherry Magic The Movie0.742
Notre-Dame On Fire0.422
Blue Thermal0.452
มนต์รักวัวชน1.584
หน่วย : ล้านบาท

<<2021 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2022 2023>>

อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ 28-31 ก.ค. 202228 ก.ค.28-31 ก.ค.รวมสัปดาห์
1บุพเพสันนิวาส221.4071.9371.931
2Thor: Love And Thunder2.806.60157.084
3Minions: The Rise Of Gru0.662.0636.895
4ไลโอ โคตรแย้ยักษ์0.541.411.411
5Top Gun: Maverick0.290.94103.2510
6ทวงคืน0.250.705.553
7The Witch Part 2 The Other One0.160.442.012
8Jujutsu Kaisen 00.0580.1836.926
9Jurassic World Dominion0.0490.17138.078
10Elvis0.0200.156.996
หน่วย : ล้านบาท

<<2021 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2022 2023>>

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.